Geschikt ?

Bent u geschikt als eigenaar van een Cane Corso?

Net zoals pups van andere rassen heeft uw Cane Corso pup tijd, ruimte, beweging, voeding en aandacht nodig. De kleine en schattige pup zal in korte tijd uitgroeien tot een hond van groot formaat. Er worden tegenwoordig vele Cane Corso’s ter herplaatsing aangeboden, wat bewijst dat er niet altijd even goed nagedacht wordt voor men een pup koopt.

Wanneer u overweegt een Cane Corso pup aan te schaffen is het belangrijk uzelf de volgende vragen te stellen:

• heb ik voldoende tijd voor de opvoeding van een Cane Corso pup?
• heb ik voldoende ruimte in mijn huis voor een jonge, energieke Cane Corso pup?
• volstaat de ruimte die ik heb in huis en tuin voor een sterkte, volwassen Cane Corso?
• heb ik mij voldoende verdiept in de karakteriële kenmerken van de Cane Corso?
• ben ik kwijlbestendig, word ik niet hysterisch na het zien van een sliertje kwijl op mijn kledij of meubilair?
• ben ik bereid de pup een consequente opvoeding te geven zodat hij opgroeit tot een evenwichtige en   aangename huisgenoot?
• is mijn gezinssituatie stabiel genoeg om er een Cane Corso pup in te laten opgroeien?
• staan de andere gezinsleden voor 100% achter deze raskeuze?
• ben ik bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor een ander leven, namelijk mijn Cane Corso?
• ben ik bereid de komende 8 à 10 jaar tijd en geld te besteden aan een hond, op het gebied van voeding, training   en dierenartskosten?

Kan u positief antwoorden op deze vragen dan mag u zich geschikt beschouwen als toekomstig eigenaar van een Cane Corso. Het is aan te raden reeds een aantal voorbereidingen te treffen voor u de pup in uw gezin opneemt, dit om de aanpassing aan een nieuwe leefomgeving voor hem of haar zo vlot mogelijk te laten verlopen:

• bepaal de plek waar uw pup zal slapen en zorg voor een mand of bench waarin hij zich kan terugtrekken   wanneer hij daar behoefte aan heeft.
• maak duidelijke afspraken met de andere gezinsleden aangaande de opvoeding van en omgang met de hond,   waaraan allen zich dienen te houden, dit om te voorkomen dat de hond tegengestelde prikkels krijgt.
• informeer uzelf over opvoedingsmethodes en trainingsmogelijkheden. Wanneer u van plan bent in clubverband   te trainen, bezoek dan vrijblijvend een aantal trainingscentra zodat u zich later kan aansluiten daar waar u het   beste gevoel heeft.

Deze voorbereidingen besparen u later veel tijd en energie en komen de band tussen hond en baas alleen maar ten goede. Wij wensen u veel plezier met de zoektocht naar de voor u geschikte Cane Corso pup en hopen dat u samen een mooie toekomst tegemoet gaat!