Fokbeleid

De Cane Corso is voor ons een passie, a way of life. We hebben beiden een fulltime job, het fokken van een nestje doen we uit liefde voor het ras en is niet onze broodwinning, het is dus niet iets dat moet om te kunnen ‘leven’. Mensen die denken dat het fokken van honden een lucratieve business is… dream on. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat het huisvesten, voeren en verzorgen van 3 volwassen honden handenvol geld kost, en dan hebben we het nog niet over reizen, tentoonstellingen en gezondheidsonderzoeken gehad.

Om vooruit te geraken moet je als fokker investeren, en daar hoort ook bij dat je af en toe naar het buitenland reist voor een dekking. Het is onmogelijk dat de geschikte reu voor jouw teef altijd in eigen huis of om de hoek woont. Op marktplaats vind je een groot aantal nesten waaraan totaal geen selectie vooraf is gegaan, maar oh de ouders zijn toch zo lief en leuk…

Ons streven is om Cane Corso’s te fokken die qua type aan de rasstandaard voldoen, waarbij gezondheid centraal staat. Daarnaast streven we voor het behoud van het originele karakter, mensen lijken makkelijk te vergeten dat de Cane Corso naast gezinshond ook een hond is die over behoorlijk wat temperament en verdedigingsdrift hoort te beschikken. De honden waarmee we fokken behaalden goede tot uitmuntende resultaten op internationale tentoonstellingen en verkeren in een goede fysieke en mentale gezondheid.

 

Onze honden maken deel uit van het gezin en worden zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse activiteiten.

Wanneer u bij ons op bezoek komt treft u de  honden thuis aan. Het is de bedoeling om honden die wij selecteren voor ons fokprogramma zelf in huis te hebben en te kunnen opvolgen. Af en toe komt het voor dat we een pup uit een bepaalde combinatie in gastouderschap plaatsen bij vrienden. Deze werkwijze geeft ons de mogelijkheid over een bredere selectie te beschikken zonder dat de honden daardoor aan aandacht en opvoeding moeten inleveren.

WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN?

Wij fokken slechts een beperkt aantal nesten per jaar. De teven zijn minstens 24 maanden oud voor ze hun eerste nest krijgen. De pups groeien op in huiselijke kring en maken reeds vroeg kennis met onze andere honden. Ze krijgen in de periode dat ze bij ons verblijven diverse prikkels (lawaai, beweging, vreemde mensen,…) zodat de nieuwe eigenaar een goed gesocialiseerde pup in huis krijgt. Vanaf dat moment is het aan hem om de opvoeding van zijn hond voort te zetten, maar staan wij nog steeds ter beschikking voor het geven van raad en het bieden van hulp indien nodig.

Wij fokken niet op kleur, bij het maken van een combinatie wordt er gekeken naar rastype, gezondheid en karakter en is kleur van ondergeschikt belang. Dat betekent niet dat u uw voorkeur voor een kleur niet mag uitspreken, wij kunnen echter niet garanderen dat er na de geboorte een pup in de door u gewenste kleur beschikbaar zal zijn. Van toekomstige eigenaren verwachten we dat ze aandacht schenken aan het karakter van de pups zonder zich op een bepaalde kleur te focussen. Zij worden door ons begeleid bij het maken van een keuze, hetgeen niet eerder gebeurt dan wanneer de pups 6 weken oud zijn en we ons een eerste indruk van het karakter kunnen vormen.

Onze pups worden afgespeend op vlees wanneer ze 3 à 4 weken oud zijn. In de
loop van hun 5de levensweek worden er brokken aan hun menu toegevoegd.
Het is geen geheim dat honden aan wie vlees verstrekt wordt minder ontlasting produceren, die daarnaast ook compact en vast is. Maar niet alleen het vlees, ook de (Italiaanse) brokken die wij voor onze honden gekozen hebben staan hierom bekend. één van de voordelen daarvan is dat een pup veel vlotter zindelijk te maken is.

Ze worden ontwormd op leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en krijgen hun eerste vaccinatie op 6 weken. Rond de 6de week worden ze gechipt en wordt eveneens de DNA-controle uitgevoerd (de Raad van Beheer verplicht fokkers sinds 2008 om het DNA-profiel van de ouderdieren te laten vastleggen – later wordt ter controle een DNA-staal van een willekeurige pup afgenomen en vastgelegd).

Onze pups verlaten het nest niet voor ze 8 weken oud zijn. Uit ervaring weten we hoeveel ze tijdens die laatste dagen van de moeder en onze andere volwassen honden leren, hondentaal die zelfs het beste baasje ter wereld hen niet kan bijbrengen en waar zij (en het baasje) levenslang baat bij hebben.

Bij het ophalen van de pup ontvangt u een schriftelijke verkoopsovereenkomst, een uitgebreide puppygids en een speeltje of dekentje met nestgeur. Alle pups hebben een officiële FCI-stamboom en een officieel EU-paspoort.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE TOEKOMSTIGE BAASJES VAN EEN ‘Delle Terre Del Conte’ PUP?

een veilig en warm thuis waar hij of zij kan opgroeien
– tijd en aandacht voor de pup
– geen gladde vloeren in de omgeving waar de pup leeft
– voldoende bewegingsvrijheid
– overbelasting van de pup vermijden: te lange wandelingen, te bruut spelen met een oudere soortgenoot,     overmatig trappen lopen,…
– het verstrekken van een voeding die kwalitatief gelijkwaardig is aan de voeding die ze in het nest kregen.
– voldoende rust en een plekje waar hij of zij zich terug kan trekken (bench, mand, kussen,…)
– contact met de fokker over de ontwikkelingen en het opgroeien van de pup
– open staan voor advies van de fokker
– het volgen van een puppycursus wordt sterk geadviseerd.
INTERESSE?

Bij interesse in een Cane Corso pup kan u ons vrijblijvend contacteren. U mag per mail aangeven dat u interesse hebt in een pup uit een bepaalde combinatie, maar we leggen dit pas vast na een persoonlijke kennismaking.
Wij werken niet met een wachtlijst. Uiteraard noteren we de gegevens van mensen die interesse hebben in een pup uit een bepaalde combinatie, samen met hun voorkeur voor geslacht, het latere gebruiksdoel van de hond (sport, bewaking, show, huishond, …) en de samenstelling van hun gezin. Op basis daarvan kunnen we hen later begeleiden in de keuze van een pup, aangezien wij als fokker een duidelijk zicht hebben op de ontwikkeling en de karakters van de pups. De keuze van een pup gebeurt ten vroegste op 6 weken. Deze werkwijze is een succes en zorgt telkens weer voor een goede match van pup met baasje!

EEN DEKKING, EN DAN?

Wij brengen u op de hoogte wanneer de dekking van het teefje heeft plaatsgevonden. 30 dagen later vindt er een echo plaats, en brengen we u op de hoogte van het al dan niet drachtig zijn. Bij dracht kan u vanaf dan de ontwikkelingen volgen op onze website, een speciale pagina over het wel een wee van moeder en pups wordt aangemaakt. We brengen u op de hoogte van de geboorte van de pups, de eerste 3 weken zal u hun ontwikkeling op de voet kunnen volgen dmv de vele foto’s en berichtjes in het dagboek. De eerste weken gunnen we moeder en haar kroost alle rust, maar wanneer ze 3 weken oud zijn wordt bezoek toegestaan. U kan dan voor het eerst kennismaken met de pups. Tijdens dit eerste bezoek vragen we u ook om een aanbetaling van 25% van het totale aankoopbedrag mee te brengen, om uw reservering voor een pup van het desbetreffende nestje definitief te maken.