Karakter

 

Vroeger…


Van oorsprong is de Cane Corso een veedrijver. Hij was belangrijk als helper bij de fok van varkens, runderen en schapen waar hij zijn aangeboren gevoel voor het bijeenhouden van de kudde demonstreerde, samen met de moed om weerspannige dieren aan te pakken. De Cane Corso werd ook ingezet als bewaker van het erf tegen roofdieren en veedieven, als beschermer van de mensen wanneer die buiten de boerderij kwamen en voor de jacht op groot wild. Het spreekt voor zich dat de selectie van de Cane Corso in het verleden voornamelijk gebaseerd was op de functionaliteit van de hond. De mate waarin hij in staat was zijn taken uit te voeren, waarbij het juiste karakter en een gezond lichaam de doorslaggevende factoren waren, bepaalde of het dier geschikt was om mee te fokken. Het uiterlijk was van ondergeschikt belang: een hond met een mooi hoofd die niet wilde werken had geen waarde. Italianen waren een sociaal volk dat vaak bij elkaar over de vloer kwam, een agressieve hond werd dus niet gewaardeerd.

Ook binnen het meestal kinderrijke gezin behoorde de Cane Corso een betrouwbare metgezel te zijn. Tegenover vreemden moest hij argwanend zijn en bij afwezigheid van de baas zelfstandig kunnen optreden.

 

Volgende eigenschappen waren noodzakelijk om deze taken te kunnen uitvoeren:

  • stabiel, betrouwbaar en beheerst
  • onverschrokken en strijdlustig
  • trainbaar, intelligent en werklustig
  • waakzaam
  • sociaal

Omdat steeds de best functionerende honden werden gebruikt voor de fok ontstond in de loop der jaren een natuurlijk selectieproces dat verantwoordelijk is voor het typische karakter van de Cane Corso.

 

 

… en nu


Vandaag is de functie van de Cane Corso echter niet meer te vergelijken met de oorspronkelijke functie van het ras. In de meeste gevallen verlangen we van onze huidige Cane Corso nog dat hij huis en tuin bewaakt en beschermt, maar hij hoeft geen kudde meer bij elkaar te houden, geen roofdieren meer op afstand te houden en niet meer op groot wild te jagen.
De voornaamste functie van onze Cane Corso vandaag is het zijn van ‘gezelschapshond’, maar is dat wel voldoende voor een ras dat nog steeds bekendstaat als de ‘werker onder de Molossers’?

De Cane Corso staat erom bekend intelligent te zijn, aan deze intelligentie zitten ook een aantal nadelen verbonden. Zo zal hij niet alleen gewenst, maar ook ongewenst gedrag snel aanleren. Mocht hij gisteren van zijn baas op de bank slapen dan zal hij dat vandaag ook proberen. Intelligentie brengt ook met zich mee dat hij snel verveelt raakt. Geef de hond daarom voldoende prikkels en zorg voor uitdagingen, onderneem dingen met hem waarbij hij zijn energie kwijt kan. Mensen die op zoek zijn naar een hond die genoegen neemt met een paar keer per dag een blokje om en die verder alleen maar aan de voeten van de baas of voor de verwarming ligt zijn niet geschikt als eigenaar van een Cane Corso.
Wil dat zeggen dat hij niet in staat is om gewoon rustig bij de baas te zijn en dat er voortdurend actie met hem ondernomen moet worden? Het antwoord op deze vraag is nee. Bovenal is de Cane Corso een hond die erop gesteld is deel uit te maken van het gezin, er is voor hem geen grotere straf dan geïsoleerd te worden van de mensen waarop hij gesteld is. Een tekort aan beweging en uitdaging in het leven van een Cane Corso maakt echter dat hij zich gaat vervelen, met het risico dat hij ongewenst gedrag gaat vertonen en zich gaat uitleven op de inboedel in en buitenshuis. Geef hem daarom taken waarbij hij zijn energie kwijt kan. Lange wandelingen waarbij hij vrij kan lopen en spelen, zwemmen, bijtwerk, speurwerk, gehoorzaamheids- of behendigheidstraining geven hem de nodige beweging en zorgen voor uitdaging in zijn leven. Door hem te laten werken en zijn intelligentie te gebruiken raakt hij minder snel verveeld en zal hij zich schikken in zijn rol als huishond.

 

Een Cane Corso heeft nood aan een consequente baas die hem regels en leiding geeft. Werken en spelen versterkt en verduidelijkt de band tussen hond en baas. Een hond die van jongs af aan te weinig uitdagingen krijgt, te weinig in contact komt met andere mensen en soortgenoten en die geen duidelijke regels en leiding krijgt zal onzeker gaan reageren tegenover onbekenden, zowel mensen als soortgenoten, of zal zijn eigen regels trachten te maken. Gedrag dat voor de meeste mensen niet zorgwekkend is wanneer het om een pup gaat, maar dat compleet ongewenst is bij een volwassen Cane Corso van om en bij de 50kg.

De Cane Corso wordt vaak omschreven als kindvriendelijk, en dat is hij. Realiseer u echter dat wanneer u (kleine) kinderen heeft het een noodzaak is hen te leren hoe met de hond om te gaan. Een jonge Cane Corso kan nogal onstuimig zijn in zijn spel met jonge kinderen waarbij het niet ondenkbaar is dat zij door hem omver geduwd worden. Ook zijn lange staart, waarmee hij soms flink hard kan slaan, kan jonge kinderen wel eens tot tranen brengen. Houdt er ook rekening mee dat de Cane Corso vanwege zijn beschermende aard in staat is om ‘zijn’ kinderen te beschermen in een (in zijn ogen) te ruw spel met hun vriendjes.

 

 


Net zoals men in het verleden de Cane Corso’s op functionaliteit selecteerde, zien we dat er vandaag fokkers zijn die in hun fokprogramma een selectie toepassen om de Cane Corso toegankelijk te maken voor het brede publiek. Temperamentvolle, alerte of energieke honden die veel aandacht van hun baas vragen worden door hen minder snel ingezet in hun fokprogramma, waarmee ze trachten zo dicht mogelijk bij het karakter van de rustigere gezelschapshond te komen. Prettig voor de vaak onervaren pupkopers en voor mensen die vanwege hun beperkte ruimte afhankelijk zijn van losloopweides om hun hond beweging te geven, en prettig voor de fokker die minder vaak geconfronteerd zal worden met vragen, problemen en honden die ter herplaatsing worden aangeboden.

 

 

 

Andere fokkers streven ernaar het oorspronkelijke karakter van de Cane Corso te behouden en gebruiken in hun fokprogramma dan ook graag temperamentvolle, alerte en werkwillige honden om de typische karaktereigenschappen van het ras niet te verliezen. Deze fokkers selecteren dan ook op het karakter van hun pupkopers en zullen vaak geen pup verkopen aan te onervaren of onzekere mensen.

Het is van belang om dit onderscheid te kennen wanneer u besloten hebt een Cane Corso aan te schaffen. Bezoek meerdere fokkers, verdiep u in het karakter van de ouderdieren en vraag de fokker naar zijn kijk op de selectie van het karakter, zodat u weet of hij eerder rustige huishonden fokt of dat hij ervoor staat temperamentvolle en werkwillige honden te fokken.

 

Zonder ons als rasvereniging te willen uitspreken over welke werkwijze de beste is, willen we u er attent op maken dat ook het karakter onderdeel uitmaakt van de rasstandaard en dat het niet de bedoeling kan en mag zijn dat de oorspronkelijke karaktereigenschappen van de Cane Corso volledig verloren gaan. Het is een feit dat de Cane Corso vandaag niet meer wordt ingezet voor de jacht of het samenhouden van de kudde… dat neemt echter niet weg dat hij nog steeds een zelfzekere en alerte hond hoort te zijn die ontzag en respect afdwingt bij vreemden en die in staat is om huis en haard te beschermen tegen ongewenste indringers. Net zoals vele andere rassen is de Cane Corso een ras dat niet voor iedereen geschikt is, het is dan ook ‘not done’ voor een fokker om in zijn selectie zodanig grote concessies aan het karakter te doen (en dus niet meer volgens de rasstandaard te fokken) om hem toch maar voor iedereen geschikt te maken.